top of page
Search

ПИСМО От Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия-Благоевград във връзка със прени плащания от НЗОКДо Директора на Националната здравноосигурителна каса

До Директора на Регионална здравноосигурителна каса-Благоевград

До Министъра на здравеопазването

До Изпълнителна агенция по лекарствата

До Български фармацевтичен съюз

До Българска организация за верификация на лекарствата

До Министерство на електронното управление

До Националната здравно-информационна система

До Комисия по здравеопазване към Народното събрание

Копие до Национална пациентска организация

Копие до Българска асоциация за закрила на пациентите

 

ПИСМО

От Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия-Благоевград

 

Уважаеми, дами и господа!

На 21.04.2024 г. в свое извънредно разширени заседание на Управителния съвет, Регионална фармацевтична колегия – Благоевград, в присъствието на всички комисии-органи на Колегията и някои делегати на Общото събрание, все решение за информиране на обществеността и съответните отговорни институции за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на търговията на дребно с лекарствени продукти.

Тук са посочени някои от проблемите, които искат незабавни мерки от компетентните институции:

По време на издаването на междинните отчети за изпълнените рецепти от аптеките към НЗОК се установява софтуерен проблем, който рефлектира върху финансовото здраве на аптеките. Това означава, че РЗОК спира плащането по определени рецепти. В софтуерите обаче на аптеките не се забелязват проблеми и грешки при изпълнението на рецептите, което изненадва колегите. След обработката на периода са подадени данни за отпадане на рецепти от аптеките, като за периода 01.04-15.04 сумата е няколко десетки хиляди лева.

В тази връзка, в Колегията получихме сигнал, че една единствена аптека е глобена с огромна сума пари на фона на изрядна документация в аптечно-складовия софтуер.

Молим компетентните лица да извършат съответните проверки за всички сторнирани рецепти в следствие на грешно подадена информация от БОВЛ към НЗОК, за всички аптеки на територията на област Благоевград.

Опасяваме се, че при ескалиране на напрежението съществува реална опасност колеги да прекратят своите договори с НЗОК и населени места да останат без обслужване по НЗОК. Това ще рефлектира директно върху лекарствоснабдяването на нашите пациенти.

Горещо настояваме за мигновени мерки и коригиране на грешните данни постъпващи от БОВЛ в НЗОК, след като НЗИС издава НРН на отпускане след преминаване на всички контроли. (чл.32, ал.8 от УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на индивидуални договори: Електронното предписание не може да бъде изпълнено и не може да получи НРН на отпускане в НЗИС, в случай че не е получена нотификация от системата на БОВЛ, включително дата и час, с потвърждение за извършеното отписване от Националния регистър за всеки отчетен лекарствен продукт.)

Настоящият момент е силен сигнал за нашите опасения, които изказвахме още от 2019 г., че въвеждането на системата за верификация на лекарствени продукти ще доведе до ликвидиране на аптеки в следствие на технически проблеми. Това е система за управление на бизнес процеси по снабдяване на големите фармацевтични компании, но не и за проследяване на фалшифицирани лекарства, които така и не са установени на територията на България преди въвеждане на системата и дори след това. Припомняме, че РФК-Благоевград беше първата, която започна ефективни действия против въвеждането на тази система. И въпреки, че до момента дадохме толеранс към нея, ние сме готови отново да започнем ефективни действия против безсмисленото ѝ съществуване. На разширените УС на БФС и на редица други събития ние сигнализирахме, за това, че е ненужно и утежняващо работата на фармацевтите въвеждането на верификацията при работата на аптеките с НЗОК.

Друг много Важен аспект на блокираните суми пари от РЗОК към аптеките е, че ДДС върху цялата тази сума – около 10 000 лева за цяла Благоевградска област, е дължима от аптеките към НАП. Така освен неплатените суми от РЗОК към аптеките, те ще трябва да се задължат и към приходната агенция.

Цялата информация за грешките подадени от БОВЛ към НЗОК са налични при БФС. Призоваваме НЗОК, БОВЛ, БФС и НЗИС в спешен порядък да изчистят настоящите проблеми и РЗОК незабавно да заплати съответните дължими суми за отпуснатите лекарства, които вече се намират при своите пациенти.

В последните няколко месеца зачестиха и случаите на глоби по СЕСПА, които са в размер 15 000 до 25 000 лева. Това поставя аптеките във финансов нок-аут. Удря по реномето на аптеките, все едно те са участници в черен пазар на лекарствени продукти, а проблемите са основно технически при подаване на отчети към система, която следи наличностите на българския пазар и би трябвало да реши проблема с недостига на лекарства. Това обаче не се случва. Проблем има и лекарства липсват. Призоваваме и МЗ да се отнесе сериозно към тези проблеми, които вече достигат своята граница на търпимост.

Аптеките са третирани като търговци от НАП, но им се забранява да имат надценка от НЗОК, която им заплаща нищожна такса. Всичко това декапитализира аптеките, липсата на лекарства нагнетява напрежението и това затруднява работата с пациенти.

С това писмо ясно заявяваме, че аптеките в Област Благоевград са готови за ефективни стачни действия, без срок. Ние не сме обекти за експерименти и остро се противопоставяме против грабежа, който системно се осъществява от управлението на страната.

 

 

Гр. Благоевград                                 За УС на РФК-Благоевград

25.04.2024 г.                                       Въз основа на решение УС 2/21.04.2024 г.

Маг-фарм. Константин Качулев, доктор по медицина

                                                 /Заместник-председател на УС на РФК-Благоевград/

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page