top of page

РФК - Благоевград

Неправителствена организация на магистър-фармацевтите от област Благоевград

100%

РФК - Благоевград

Съсловна организация на магистър-фармацевтите от област Благоевград

100%

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 от магистър-фармацевтите, членове на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград, приета на кръгла маса на тема "Проблемите в аптеките – отдолу нагоре" проведена в гр. Сандански, комплекс "Медите", на 15.05.2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Ние фармацевтите, редовни членове на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград,

 

Обезпокоени

 

от непрекъснато влошаващата се среда за работа в и управление на аптеката;

от непрекъснато изменящото се законодателство без оценка на влиянието върху финансовото състояние на аптеките;

от непрекъснато повишаващото се очакване аптеката да поема социалната роля на държавата;

от непрекъснато повишаващите се цени на външни услуги за аптеките, необходими за осъществяване на дейността,

 

считайки, че чистият пазарен модел на лекарствоснабдяването, целящо повече продажби за повече печалба е изчерпан;

 

Декларираме следното:

 

 1. Не сме съгласни да заплащаме всякакви видове такси към фирмите предоставящи аптечно-складов софтуер, без да може тези, които ни регулират и вменяват разходи – законодатели и изпълнителна власт, нормативно да осигурят и приходите в аптеките.

 2. Настояваме Български фармацевтичен съюз да изисква от Българската организация за верификация на лекарствата, като неин член да създаде механизъм за финансиране на процесът по верификация на лекарствата, както е регламентирано в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията. Не сме съгласни да заплащаме месечни и годишни абонаменти за тази дейност.

 3. Не сме съгласни да поемаме допълнителните разходи за въвеждане на електронизация в аптеките, изисквани от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и европейското законодателство. В писмо отговор на Европейската комисия към Инициативен комитет от магистър-фармацевти, чийто член и Регионална фармацевтична колегия – Благоевград, ясно и еднозначно ни беше обяснено, че такива разходи по електронизация и верификация са предвидени в различни фондове на Европейския съюз.

 4. Предлагаме ревизия на модела на ценообразуване на лекарствата, който е опорочен и лишава свръх регулираните аптеки от законовите надценки. Вместо да се облекчават административно, на аптеките се вменяват все повече изисквания, което ги декапитализира.

 5. Изискваме от Български фармацевтичен съюз да подобрят условията на типовия договор за аптеките, който договарят с Националната здравноосигурителна каса.

 6. Настояваме за фиксиране на цените на лекарствата по лекарско предписание на нормативно определените цени по моделът в Португалия, Испания, Италия, Гърция и други, което в съчетание със социално значимата дейност извършвана от аптеката ще доведе до повишаване нивото на информираност на пациента, понижаване разходите на публичните средства изразходвани от обществения фонд и подобряване на терапията на пациента и повишаване на доверието към високо квалифицираната фармацевтична грижа.

 7. Всички наши изисквания целят подобряване качеството и количеството на фармацевтичните грижи, които ние фармацевтите полагаме за нашите пациенти.

Управителен съвет

viber_image_2022-11-07_14-28-19-460.jpg

Магистър-фармацевт Евгени Антонов

 • Facebook

ПРЕДСЕДАТЕЛ

viber_image_2022-11-07_14-29-59-454.jpg

Магистър-фармацевт Елица Петрова-Кирлиева

 • Facebook

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

viber_image_2022-11-07_14-33-58-657.jpg

Магистър-фармацевт Константин Качулев, дм

 • depositphotos_93318912-stock-illustratio
 • Facebook
 • Grey LinkedIn Icon

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РФК Благоевград обхваща общините: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС на РФК:
Маг.-фарм. Евгени Антонов

Заместник-председател:

Маг.-фарм. Елица Петрова-Кирлиева

Маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Главен секретар:
Маг.-фарм. Мария Димчева

Членове на УС на РФК:
Маг.-фарм. Катина Илчова
Маг.-фарм. Милка Николова
Маг.-фарм. Цецка Алексиева-Джабирова
Маг.-фарм. Антония Николова
Маг.-фарм. Илияна Парпелова-Метушева

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
Председател:

Маг.-фарм. Валентина Пешева
Членове:

Маг.-фарм. Христина Чимева

Маг.-фарм. Катя Бояджиева

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КАЧЕСТВО
Председател:

Маг.-фарм. Марияна Балтаджева
Членове:

Маг.-фарм. Соня Антонова

Маг.-фарм. Наджибе Топова

Маг.-фарм. Надежда Димитрова

Маг.-фарм. Йоана Стойкова

bottom of page