top of page
Search

Удостоверения РЗОК - 16.12.2021

Уважаеми, колеги!


УС на РФК-Благоевград беше уведомен, че предстои подписването на нови Индивидуални договори между РЗОК и аптеките.

За тази цел се изисква и предоставяне на Удостоверение за редовно членство в едно с информация за преминати форми на продължаващо обучение.

РФК-Благоевград ще издава Удостоверения на всички колеги след:

1. Заплатен членски внос до 31.12.2021г.

2. Предоставен актуален трудов(и) договор(и)/договор за управление/разрешително за търговия на дребно, където ясно е отбелязан магистър-фармацевтът и адресът на аптеката.

Справки за дължимия членски внос и актуалния Ви трудов(и) договор(и) може да получите от техническия секретар Румяна Рилска на телефона 0878831130.

Моля колеги, които са си актуализирали информацията след 01.10.2021г. по времето на работа на г-жа Румяна Рилска, да не ѝ звънят, поради натовареност от тези, които все още не са актуализирали своите данни.

Моля да заявите своето удостоверени по имейл на rfkblagoevgrad@abv.bg

Всички удостоверения ще бъдат издадени и налични в офиса на РФК-Благоевград след изпълнение на горните две точки. Офисът ще бъде отворен всеки работен от 09:00 до 13:00 ч.

Ако някои иска да получи удостоверението с куриер моля да се свърже с г-жа Рилска.


Поздрави,

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page