top of page
Search

РФК - Благоевград и община Благоевград с първа стъпка за осигуряване на денонощен достъп до аптеки

Д-р Константин Качулев доскорошен председател, а в момента заместник-председател на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград, инициира и завърши своята идея за финансиране на разходите по нощните дежурства на аптеки в областния град от бюджета на общината Благоевград, благодарение и на добрата воля на кмета Илко Стоянов.


“Предстои още работа, но ще доведем инициативата до край. Догодина ще постигнем успех и на национално ниво”, заяви д-р Константин Качулев.


“В тази инициатива си пролича много ясно водещата роля на обществените медии в комуникацията между институциите и гражданите, а в нашия случай специалистите. Вашият колега журналист, Лалка Радкова от Радио „Благоевград“, повдигна дискусията за липсата на денонощна аптека в град Благоевград и в нашия разговор за нейно предаване


аз споменах за моята дългогодишна идея. В същото предаване тя успя да се свърже с кмета на града Илко Стоянов, който прие добре идеята. Още на следващия ден аз му се обадих и така се стигна до срещата на 09.11.2022 г. където вече дискутирахме детайли по мярката“, поясни д-р Качулев.
Възможните варианти за осигуряване на денонощен достъп до аптеки, намиращи се на територията на община Благоевград, обсъдиха кметът Илко Стоянов, председателят на УС на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград маг.-фарм. Евгени Антонов и заместник-председателите на РФК маг.-фарм. д-р Константин Качулев и маг.-фарм. Елица Петрова – Кирлиева.


По време на първата от поредица предвидени срещи, инициирана от д-р Константин Качулев, кметът изрази пълна готовност да съдейства за разрешаването на дългогодишния проблем, свързан с липсата на денонощна аптека в Благоевград. В тази връзка той пое ангажимент разходите по дежурствата на фармацевтите през малките часове на денонощието да бъдат за сметка на Общината.


Предстои да бъдат проведени и разговори със собственици на аптеки и магистър-фармацевти, за да бъде проучена тяхната готовност за осигуряване на нощни дежурства.


В случай, че има повече от един обект, който гарантира 24 - часов работен процес целогодишно ще бъде изготвен график, по който аптеките ще работят, като същият ще бъде оповестен допълнително.

„Благодарим на кмета Илко Стоянов за волята и заявената готовност. Идеята за поемане на разходите за нощните дежурства на фармацевтите от Общините датира от много години насам, но до момента не е реализирана в нито едно населено място. Т.е., ако успеем да осъществим това намерение, ще бъде прецедент за цялата страна“, коментира д-р Константин Качулев.


През 2021 година, благодарение на усилията на кмета Илко Стоянов и в резултат на успешен диалог с фармацевти, бяха поставени две вендинг машини за лекарства на територията на община Благоевград, като с това беше осигурена възможността за закупуване на медикаменти от първа необходимост, които се отпускат без лекарско предписание.


“Магистър-фармацевтите и кметът Стоянов се обединихме около три големи позитива, които биха се постигнали с мярката:

1. Наличие на аптечна услуга с възможност за отпускане на лекарства по лекарско предписание.

2. Възможност за фармацевтична грижа от магистър-фармацевт, което включва и директна телефонна консултация в малките часове на нощта.

3. Осигуряване на психологическо спокойствие на притеснените пациенти, че те могат да решат много от своите проблеми на ниво аптека, с което да се отнеме напрежението и натовареността в спешния център. Това би било естествен триаж на неспешните случаи”, коментираха д-р Константин Качулев, маг.-фарм. Евгени Антонов и маг.-фарм. Елица Петрова – Кирлиева.


От ляво на дясно: маг.-фарм. Елица Петрова – Кирлиева, маг.-фарм. Евгени Антонов, маг.-фарм. д-р Константин Качулев и кмета на Благоевград Илко Стоянов.


„Методиката, която избрахме включва всички разходи по реализирането на нощно дежурство от 22:00 часа до 06:00 часа. Тук се включва:

1. Ставка на час от средно месечния доход в сектор здравеопазване за последните 6 месеца, предоставена от НСИ.

2. Повишеният разход за труд в категориите работа на смени (чл.141 КТ), извънреден (чл.143 и чл.262 КТ) и нощен труд (чл.140 и чл. 262 КТ).

3. Допълнително увеличеният разход на работодателя за социално осигуряване, осигуряване на работниците и служителите на безплатна храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд (чл.140, ал.3 КТ), допълнително медицински прегледи на служителите (чл.140а, ал.2 и ал.3 КТ), транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно (чл.294, т.3 КТ) поради липсата на градски транспорт в посочения времеви интервал.

4. Допълнително организационно и административно натоварване на работодателя, увеличаващо обема на счетоводно-отчетна документация.

5. Многократното увеличение на цената на тока за бизнеса през последните две календарни години (според историческите данни на Независимата Българска енергийна борса).

Историческите данни на Независимата Българска енергийна борса за цената на тока на свободния пазар.


6. Необходимост от увеличаване мощността на отоплителните и осветителни уреди с цел постигане на законовите изисквания за труд и безопасност на работното място, чрез закупуване на нови такива.

7. Преустройство фасадата и интериора на аптеките с цел създаване на нощно гише и работа в нощен режим“, обясни д-р Качулев.


Втората част на идеята за подпомагане на аптеките от общините е на територията на област Благоевград да се оформят още 3 центъра с по 4 общини, в които аптеките да дават нощни дежурства, а разходите по тези дежурства да бъдат осигурени споделено от общините.


"Това би следвало да се осъществи по естественото географско разделение на областта. Северозападната част, в която влизат общините Благоевград и Симитли, вече е подсигурена от община Благоевград. Югозападната част се състои от общините Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич, като от РФК-Благоевград очакваме основните нощни дежурства да се дават от колегите в Сандански и Петрич. Североизточния район с общините Банско, Разлог, Белица и Якоруда считаме, че могат да оформят собствен център, в който аптеките на график да покриват нощните дежурства, платени от общините. И накрая район Югоизток с общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово, където очакваме сериозната тежест да падне върху аптеките в "Града" както е известен Гоце Делчев в района. Нуждите и възможностите ще бъдат ясно дефинирани и в изготвящата се в момента Национална аптечна карта, която за област Благоевград трябва да е готова до края на месец ноември 2022 г.", разви своята идея д-р Качулев.


Д-р Качулев, коментира, че са инициирани разговори с кмета на Пазарджик като предстои среща през декември. В областния център също няма денонощна аптека. Тази седмица д-р Качулев е провел телефонен разговор и със заместник-областния управител на Област Пловдив госпожа Даниела Николова.


Развитие на идеята за покриване на разходите за нощни дежурства на аптеките от общината.


„С госпожа Николова дискутирахме, че към момента в град Пловдив има работещи аптеки в малките часове на денонощието, но се фокусирахме върху възможността за дискусия с периферните на град Пловдив общини, където нощна фармацевтична грижа липсва. Проведох разговор и колегата маг.-фарм. Дима Стайкова, председател на РФК-Пловдив, която веднага изрази готовност за разговори. Необходимо е само да изчакаме изготвянето на Областна аптечна карта, която трябва да е готова до края на ноември. Така ще имаме пълна информация за нуждите на областта.

Моята задача в такива разговори с градове извън област Благоевград е да разкажа за добрия пример и да инициирам подобна инициатива и в другите населени места. Според думите на госпожа Николова е много трудно да се говори с общините, когато се очаква от тях да направят определен разход, но в телефонния разговор и двамата се съгласихме, че върховен приоритет на местното и централно управление би трябвало да бъде здравето на хората. Това ми дава надежда, че вече сме започнали да променяме философията на управление от капиталови разходи по строително-монтажни работи към социалната функция на общината“, обобщи д-р Качулев.


„Идеята датира още от времето, в което започнах да се занимавам със съсловна дейност през далечната 2011 г., като я развих, изследвайки нагласите на пациентите и магистър-фармацевтите в моя дисертационен труд, който защитих във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. Тогава установих, че очакваното качество на живот на пациентите и според тях, и според магистър-фармацевтите ще се подобри значително, ако държавата/общината стимулират финансово допълнителни услуги на аптеките, като нощни дежурства, нови аптеки в малки и отдалечени населени места.

Считам, реализирането на тази мярка, която ще се опитаме да направим местна политика, за еманация на интегрирането на научните доказателства в провеждането на здравните политики.

Предстои нощните смени да заработят в началото на 2023 г., а в края на същата година РФК-Благоевград заедно с община Благоевград и обществената медия Радио „Благоевград“ да направим анкетно проучване сред населението за удовлетвореността му от постигнатата фармацевтична грижа. Ние, също сме заинтересовани обществения ресурс да се разходва целесъобразно, затова е нужно да изследваме резултатите от тази политика, за да елиминираме прахосването на обществен ресурс“, завърши д-р Качулев.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comentários


bottom of page