top of page
Search

ПОКАНА ОИС на РФК-Благоевград

Updated: Oct 4, 2022

ПОКАНА

Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

Отчетно-изборно общо събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.

Общото събрание на делегатите на РФК - Благоевград ще се проведе от 10:00 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

т. 1. Изменение и допълнение на Устава на РФК – Благоевград.

т. 2. Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на РФК-Благоевград.

т.2а Отчети за дейността на Комисията по етика и качество (КЕК) и Контролна комисия (КК) на РФК-Благоевград.

т. 3. Освобождаване на членовете на УС, на КЕК и КК на РФК-Благоевград от отговорност за дейността им за периода м.Октомври-2019 г. – м.Октомври-2022 г.

т. 4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на РФК-Благоевград.

т. 5. Избор на Председател и членове на Контролната комисия на РФК-Благоевград.

т. 6. Избор на Председател и членове на Комисията по етика и качество на РФК-Благоевград.

т. 7. Избор на делегати и резервни делегати за предстоящия VII-ми Редовен Конгрес на БФС.

т. 8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа при спадащ кворум.

С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК Благоевград

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page