top of page
Search

Покана за сключване на договори с РЗОК

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

РФК на годината

На церемонията по награждаването на Регионална фармацевтична колегия на годината, РФК-Благоевград спечели приза за 2023г. От самото си създаване колегията е била винаги активна. През всичките тези год

bottom of page