top of page
Search

ПОКАНА за Делегати за Общо събрание на РФК

Updated: Oct 4, 2022

ПОКАНА


Регионална Фармацевтична Колегия - Благоевград (РФК) организира

събрание на колегията, което ще се проведе на 30.10.2022 г.


Управителният съвет на РФК-Благоевград, Ви кани на събрание на колегията за избор на делегати за Отчетно-изборно общо събрание.

Събранието за избор на делегати за общо събрание ще се проведе в съответствие с чл.21, ал.1 от ЗСОМФ на 30.10.2022 г. от 8:30 часа в зала № 5 на Община Благоевград /адрес гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1/.ДНЕВЕН РЕД:


т. 1. Избор на редовни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.


т. 2. Избор на резервни делегати за Общо събрание на РФК - Благоевград.


При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал. 2 от ЗСОМФ, събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 09:30 часа при спадащ кворум.


С уважение:

маг.-фарм. Константин Качулев, дм

Председател на РФК - Благоевград

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page