top of page
Search

ОБНАРОДВАНО Е В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОТПАДАНЕТО НА ИЗИСКВАНЕТО АПТЕКИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОТСТЪПКИТЕ СИ НА


На 08.12.2020г. е обнародвано в Държавен вестник бр. 104 Решение № 9042 по адм.д.3322/2019 на Върховен административен съд. Аптеките вече няма да предоставят на НЗОК предоставените отстъпки от търговците на едро за напълно платените продукти по ПЛС.

С решение от 30 ноември 2020 г. състав на Върховния административен съд, председателстван от Георги Чолаков, отхвърли жалбите на министъра на здравеопазването и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което бе отменено правилото на Наредба № 10 от 2009 г., че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарствени продукти.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comments


bottom of page