top of page
Search

Извънредно общо събрание на РФК-Благоевград

Уважаеми колеги, магистър-фармацевти! С настоящото съобщение Ви каня на извънредно общо събрание на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград на 12.12.2021 г. от 13.00ч в зала номер 5 в сградата на Община Благоевград в гр. Благоевград. Дневният ред на събранието е следният: 1. Дискусия по зачестилите проверки на РЗОК и налаганите глоби. Подписване на декларация и обявяване на готовност за стачни действия. 2. Дискусия за възобновяване на съсловния живот на колегията и плануване на следваща съсловна среща. За решение. 3. Дискусия по отношение на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите, членове на колегията, и плануване на следващо такова обучение. За решение. 4. Информиране на колегите за несъбран членски внос и уведомление за изклчючване на колеги от състава на колегията. За информация. 5. Разни. Събранието ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки. Благодаря!

13 views0 comments
bottom of page