top of page
Search

Извънредно общо събрание на РФК-Благоевград

Уважаеми колеги, магистър-фармацевти! С настоящото съобщение Ви каня на извънредно общо събрание на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград на 12.12.2021 г. от 13.00ч в зала номер 5 в сградата на Община Благоевград в гр. Благоевград. Дневният ред на събранието е следният: 1. Дискусия по зачестилите проверки на РЗОК и налаганите глоби. Подписване на декларация и обявяване на готовност за стачни действия. 2. Дискусия за възобновяване на съсловния живот на колегията и плануване на следваща съсловна среща. За решение. 3. Дискусия по отношение на продължаващото обучение на магистър-фармацевтите, членове на колегията, и плануване на следващо такова обучение. За решение. 4. Информиране на колегите за несъбран членски внос и уведомление за изклчючване на колеги от състава на колегията. За информация. 5. Разни. Събранието ще се провежда при спазване на всички противоепидемични мерки. Благодаря!

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание - Приветствие от председателя - Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред 2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград - Предста

Comentários


bottom of page