top of page
Search

Дневен ред на Общото събрание на 27.01.2024г.

1. Откриване на общото събрание

- Приветствие от председателя

- Уведомление за целите и предстоящите точки от дневния ред

2. Гласуване на 3 дати за редовно заседание на УС на РФК-Благоевград

- Представяне на възможните дати и обсъждане на предимствата и недостатъците на всяка от тях

- Гласуване за определената дата, която ще бъде предложена за следващото заседание на Управителния съвет

3. Среща с кмета на Благоевград относно продължаване на договора за нощната смяна

- Представяне на актуалната ситуация и въпроси, свързани с договора за нощната смяна

- Обсъждане на предложения и опции за подобрение на условията в новия договор

- Вземане на решение относно стъпките за преговори и приемане на нов договор

4. Стратегическо позициониране на колегията

- Представяне на предложение за стратегия и позициониране на колегията

- Обсъждане на ключовите цели и действия, необходими за постигане на тези цели

- Гласуване за приемане на стратегията и формиране на работни групи при необходимост

5. Оформяне на становище и информиране на колегите относно конкретни действия и нужната подкрепа

- Обсъждане на конкретни инициативи и дейности, свързани със стратегическата посока на колегията

- Определяне на необходимите ресурси и подкрепа от страна на членовете

- Гласуване за приемане на становището и установяване на план за действие

6. Точка разни

- Всички други въпроси и теми, които членовете на събранието желаят да повдигнат

- Възможни предложения за бъдещи дейности и инициативи

- Открит микрофон за обсъждане на теми, които не са включени в предходните точки

- Други

9 views0 comments

Comentários


bottom of page